Information

Het initieel uitwisselen van informatie in een project of probleem oplossing is een zeer belangrijke stap. Wat verwacht de klant? Wat is exact het probleem, hoe lang is dit al aanwezig, wanneer treedt het op, hoeveel heeft dit al gekost, etc?
Een intake gesprek kan hierin wonderen doen. Wij komen graag ter plaatse een kijkje nemen.

Audit

Installaties in kaart brengen, problemen detecteren en vooral oorzakelijke verbanden leggen, dat kan alleen ter plaatse, bij de installatie. Labo analyses kunnen daarbij een ondersteuning bieden, maar zijn nooit het heilig makende middel. Ter plaatse kan men totaal andere metingen uitvoeren, vaststellingen doen en de installatie echt “beleven”
Bij een volledige audit worden minstens volgende zaken in kaart gebracht:

  • Installatieschema
  • Warmte/koude generatoren
  • Expansie/drukbehoud
  • Suppletie
  • Ontgassing
  • Vuilafscheiding
  • Materialen
  • Wateranalyse volgens VDI 2035

Report

Finaal moeten al deze metingen en vaststellingen, overzichtelijk en structureel worden weergegeven in een praktisch rapport. Het is heel belangrijk dat dit leesbaar is voor iedereen, zodat het een echt werkdocument wordt en niet in een schuif belandt.
Het rapport moet een overzicht geven van de mogelijke problemen (ook toekomstige), de oorzaken, conclusies en een eerste neutrale aanzet geven tot oplossingen.

Protocol

Het protocol is een op maat gemaakte handleiding om installaties te optimaliseren, vertrekkende vanuit de audit en het rapport. Verder worden ook inspectie- en onderhoud protocols uitgeschreven. Een deel hiervan moet in de stookplaats aanwezig zijn, opdat onderhoudstechnici op een consequente manier met de installatie kunnen omgaan.

Engineering

Hydronic Engineering wordt toegepast bij nieuwe installaties of als de klant bij de optimalisatie of probleem oplossing ook een beroep wil doen op Aqualisys® voor de selectie van nieuwe materialen. Afhankelijk van de situatie en de vraag kunnen hier verscheidene formules uitgewerkt worden.

Commissioning

Berekeningen, toestellen en materialen selecteren is één zaak. Deze correct implementeren, instellen en afregelen een andere. Vaak wordt dit in de praktijk over het hoofd gezien en is meestal de oorzaak van een sluimerend probleem.

Monitoring

Een installatie leeft en veroudert. De manier waarop, hangt veel af van het systeemconcept, maar zeker ook van het onderhoud. “Meten is weten”. Door op regelmatige tijdstippen inspecties in te lassen en bepaalde parameters te meten, kan er tijdig worden ingegrepen als het fout dreigt te gaan. Ideaal is het natuurlijk als we additioneel aan continue monitoring kunnen doen. Aqualisys® biedt hier diverse oplossingen aan gaande van periodieke inspecties, vastgelegd in het protocol tot het opvolgen van de installatie d.m.v. sensoren, het uitlezen en interpreteren van de meetresultaten en desgewenste bijsturing.