Ons aanbod

In de meeste gevallen gebeurt het warmte- of koude transport in een HVAC systeem d.m.v. water. Om de levensduur van de installatie te garanderen en componentschade in het verdeelcircuit tot een minimum te beperken, is een goede systeem waterkwaliteit van primordiaal belang. De basis daarvan ligt in het ontwerp en correct beheer van de installatie. Hiervoor is een integrale aanpak uiterst belangrijk.

Verder verhoogt het systeemrendement door de installatie hydraulisch in balans te brengen. Water kiest immers de gemakkelijkste weg en de installatiedelen met de hoogste belastinggraad zullen niet automatisch voldoende debiet krijgen om het gewenste vermogen te kunnen leveren.

Aqualisys biedt voor de totale waterzijdige distributieketen van een HVAC installatie verscheidene onafhankelijke diensten aan ter optimalisatie, controle en bewaking van zowel bestaande als nieuwe systemen. Een integrale kwalitatieve aanpak op het terrein staat bij ons centraal. We noemen dit Hydronic System Thinking.

Vrije keuze

De kracht van Aqualisys ligt in de merkonafhankelijkheid en de geïntegreerde aanpak. Hierdoor kunnen we steeds de beste oplossing aanbieden voor een probleem en werken we met een in het systeem ingebouwde kwaliteitsbewaking.

Afhankelijk van het probleem of de vraag en in overleg met de klant bieden we het volgende aan:

  • Dienstenpakket : onderzoek (ter plaatse en/of labo) en consultancy
  • Voorschrijven van materialen
  • Materiaalselectie (levering via groothandel, installateurs en partners)
  • Commissioning (implementatie, instelling, afstelling, inregeling)
  • Monitoring en bewaking (waterkwaliteit)
  • Waterzijdig beheer en onderhoud

Geen symptoom bestrijding

Vaak wordt er door fabrikanten aan symptoombestrijding gedaan, omdat ze vanuit hun product georiënteerde visie aanbieden. De oorzaak van het probleem ligt echter dikwijls elders en vraagt om analyse en opvolging.

Doordat Aqualisys de analyse loskoppelt van de verkoop, bieden wij een integrale aanpak. Hoever wij u in dat proces begeleiden, bepaalt u zelf in overleg met ons.

Wat doen we niet

Het louter aanbieden van componenten uit het waterzijdig circuit zoals expansievaten, lucht- en vuilafscheiders, pompen, regelventielen etc. doen we niet.

Bij ons krijgt u altijd minstens een opvolging van het materiaal op de werf, omdat wij de implementatie zeker even belangrijk vinden als de toestellen op zich.