Standaard diensten

Aqualisys verkoopt niet rechtstreeks producten of toestellen. Wij stellen echter een portfolio van diensten ter beschikking voor het controleren, optimaliseren, bewaken en onderhouden van het waterzijdig distributie systeem van uw HVAC installatie. Sommige van deze diensten bieden wij rechtstreeks uit eigen huis aan, andere in samenwerking met externe partners.

Wij hebben een eigen systeem ontwikkeld om waterzijdig maatwerk te leveren voor een HVAC installatie volgens een bepaalde methodologie die kwaliteit, kosten- en energiebesparing alsook duurzaamheid nastreeft.

Een aantal van onze diensten zijn hieronder opgesomd. Voor een specifieke vraag of maatwerk, komen wij graag langs en maken u een gedetailleerde offerte.

Q-scan : HVAC systeem audits – Waterkwaliteit

Met de formule van de Standaard systeem audit worden de belangrijkste componenten en parameters die de waterkwaliteit in een gesloten systeem beïnvloeden, snel in kaart gebracht.

Met de uitgebreidere Premium audit wordt ook de conformiteit met de VDI 2035 getest en een uitgebreide wateranalyse in het labo uitgevoerd. Het rapport wordt aangevuld met een lijst van neutrale adviezen.

De PremiumPlus audit wordt naast bovenstaande adviezen verder aangevuld met een handleiding voor optimalisatie, inspectie en onderhoud van de installatie. Dit document wordt opgesplitst in een stuk voor de installateur die basistoestellen (drukbehoud, ontluchting, vuilafscheiding, bijvulling, etc.) moet vervangen en afstellen, een stuk voor de regelmatige inspectie/controle van zowel toestellen als waterkwaliteit en een stuk voor het onderhoudsbedrijf.

Klik hier voor een schematisch overzicht van onze standaard audits.

Contacteer ons voor een prijsaanvraag.

Controle op VDI 2035 conformiteit

De VDI 2035 is een Duitse richtlijn die een beschrijving geeft van te nemen maatregelen voor vermijding van ketelsteenvorming en waterzijdige corrosie in een CV-systeem met temperaturen tot 110°C. Deze richtlijn wordt als algemene waterkwaliteitstandaard voorgeschreven door alle ketelfabrikanten. Ook het WTCB heeft een aantal van de richtlijn van de VDI 2035 overgenomen.

De VDI 2035 conformiteitsaudit van Aqualisys kan aangewend worden om nieuwe installaties te checken op hun overeenstemming met de richtlijnen van de VDI om achteraf discussies bij defecten en schade te vermijden.

Ook voor bestaande installaties kan deze audit als een soort stresstest aangewend worden. In deze gevallen raden wij echter aan om gebruik te maken van de Premium audit.

Analyse waterkwaliteit HVAC

Wij beschikken over diverse test kits en mobiele labo apparatuur om ter plaatse in de stookplaats de nodige wateranalyses uit te voeren. Bij expertises en Premium of PremiumPlus audits worden extra wateranalyses uitgevoerd door onafhankelijke en geaccrediteerde laboratoria. Aqualisys werkt hiervoor samen met diverse labo’s over gans België.

Expertises

Bedrijven en rechtbanken doen regelmatig beroep op Aqualisys voor een expertise bij schadegevallen aan het waterzijdig gedeelte van een HVAC installatie. Onze uitvoerige analyse en geïntegreerde aanpak worden hierbij uitermate geanalyseerd.

Hydraulisch inregelen van installaties

Water kiest altijd de gemakkelijkste weg. In een HVAC installatie zorgt dit ervoor dat de verbruikers die het kortst bij de warmte- of koude bron liggen het meest doorstroomt worden. In een verwarmingsinstallatie zullen dus de radiatoren het dichtst bij de ketel meer debiet krijgen dan deze die verderop in de installatie zitten of meer weerstand bieden. Bovendien kunnen ventielen en thermostaatkranen lawaai gaan maken door het overtollige debiet. Het comfort niveau in de installatie daalt door onevenwichtige warmte/koude verdeling in de lokalen. Daarnaast zal het energieverbruik om diverse regeltechnische redenen stijgen.

Aqualisys biedt commissioning aan om nieuwe installaties hydraulisch in te regelen met een meetrapport.

Voor bestaande installaties wordt d.m.v. metingen de situatie in kaart gebracht en werken we een optimaliseringstraject uit.

We volgen daarbij een belangrijk basisprincipe in het kader van Hydronic System Thinking : een goede duurzaam ingeregelde installatie kan alleen goed werken als de basiscondities van een perfecte waterkwaliteit aanwezig zijn. Aqualisys noemt dit de Hydronische ketting: een ketting is maar zo sterk als z’n zwakste schakel. Het is dus belangrijk om geïntegreerd te werk te gaan en alle delen van het proces mee op te nemen.

Maatwerk diensten

Aqualisys is gespecialiseerd in analyse, monitoring, bewaking en optimalisatie van het waterzijdig gedeelte van HVAC kringen.

Bovenop bovenstaande standaard formules kunnen wij afhankelijk van de situatie diensten op maat voorstellen. Wij komen graag langs om uw probleem verder in detail te bekijken en een oplossing voor te stellen.