Installatietypes

Voor bestaande installaties komt het er in eerste instantie op aan te verifiëren dat ze onder de juiste omstandigheden werken, met een goede waterkwaliteit. Mogelijk kunnen ook verbeteringsvoorstellen gedaan worden om het rendement te verhogen door hydraulisch inregelen van de installatie.

Het bouwen van een nieuwe installatie of de renovatie van een bestaande is een unieke gelegenheid om ineens een aantal zaken correct aan te pakken.

Vermits de duurzaamheid en het rendement grotendeels bepaald wordt door de bouwwijze en afstelling van de installatie is het zaak om dit van in het begin correct te doen.

Aqualisys biedt ondersteunende diensten om uw installatie waterzijdig correct te ontwerpen, in te regelen en te beheren.

Door de combinatie van consultancy, engineering, materiaalselectie en commissioning bieden wij de meest efficiënte en zekerste weg naar een duurzame, hoogrendement HVAC installatie.

Wij leveren steeds maatwerk advies. Iedere installatie is anders en moet apart bekeken worden, maar uiteraard zijn een aantal basisprincipes overal toepasbaar.


TIP: klik op de titels en lees meer.