Informatie

We vinden het bij Aqualisys belangrijk om met kennis van zaken de dingen aan te pakken. Daarom zijn we ook betrokken in diverse debatten en onderzoeksgroepen rond de thema’s waterkwaliteit in gesloten kring en comfort verhogen en energie besparen door hydraulisch inregelen.


Aqualisys geeft regelmatig lezingen en opleidingen. Zie tabbladen

Waterkwaliteit – referentiedocumenten VDI 2035 en WTCB

De VDI 2035 is een Duitse richtlijn betreffende het voorkomen van schade aan drinkwater verwarmingssystemen volgens DIN 4753 en aan verwarmingssystemen op basis van water volgens DIN EN 12828 waarbij de temperatuur van het medium niet boven de 100°C gaat.

Deze wordt in het algemeen door ketelfabrikanten en het WTCB als richtinggevend aanvaard voor waterkwaliteit in gesloten kringen.

De richtlijn is opgedeeld in 2 delen:

  • Deel 1 richt zich op de aanbevelingen voor het voorkomen van schade door de vorming van kalkaanslag.
  • Deel 2 heeft betrekking op het vermijden van schade door corrosie in gesloten verwarmingssystemen

De VDI 2035 is een betalende richtlijn die op naam moet besteld worden. Dit kan u doen door op volgende link te klikken (externe site) Download van VDI 2035 – Deel 1 en 2 (VDI 2035 invullen in zoekfunctie)

WTCB

Ook het WTCB geeft richtlijnen i.v.m. de kwaliteit van het vulwater voor moderne ketels en het voorkomen van waterzijdige corrosie in gesloten verwarmingssystemen.

Het energetisch rendement van moderne verwarmingsketels en warmtepompen is de laatste jaren steeds maar gestegen. Dit komt mede doordat de warmte uitwisseling plaatsvindt op een steeds kleinere oppervlakte en de stromingsopeningen tot een minimum beperkt werden, waardoor warmteverlies tot een minimum herleid werd.
Aan de andere zijde wordt door de lage temperatuursystemen de installatie waterinhoud vaak een veelvoud van vroegere waterinhouden.

Onoordeelkundig omgaan met waterhardheden en waterverversing of bijvullingen in een gesloten verwarmingssyteem leidt al snel tot aanzienlijke rendementsdalingen door kalkaanslag op de warmtewisselaar en/of tot onherstelbare schade aan de ketel door temperatuurspanningen en/of zuurstofcorrosie.

Het WTCB heeft daarom nieuwe voorschriften gepubliceerd over de vulwaterkwaliteit voor moderne CV-systemen. Deze richtlijnen hebben vooral te maken met het vermijden van kalkafzetting op de warmtewisselaars.

WTCB voordracht i.v.m. vulwaterkwaliteit voor CV-systemen (Atic 25/04/12): Presentatie kwaliteit vulwater CV (Bron WTCB)

Aanbevelingen betreffende het vermijden van waterzijdige corrosie in CV-systemen, waren al langer gepubliceerd:
Presentatie Corrosie in CV-installaties_deel1 (Bron WTCB)
Presentatie Corrosie in CV-installaties_deel2 (Bron WTCB)

Lezingen Aqualisys

Wij geven regelmatig lezingen en presentaties tijdens beurzen en events. Meer informatie over de activiteiten waar we aanwezig zijn vindt u onder snelle links “nieuws” en “Aqualisys ontmoeten”

Presentatie Belang waterkwaliteit in moderne CV installaties (Easy Fairs)

Presentatie Sleutel tot waterzijdig kosten besparen (Watercycle)