Doelgroepen

Uiteindelijk betaalt de eigenaar van de installatie de energiefactuur. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor het correct beheer en onderhoud van de installatie, dus ook voor de waterkwaliteit. De gebruiker zal vaak finaal opdraaien voor de kosten bij beschadiging van installatie onderdelen ten gevolge van kalkafzetting, corrosie, slib etc, zonder zich bewust te zijn van de oorzaken van deze problematiek. Onze audit-, optimalisatie- en monitoring diensten zijn daarom in eerste instantie voor deze doelgroep voorzien om bovenstaande problemen te vermijden en de uitbating van de installatie te optimaliseren. Dit werkt altijd kostenbesparend. Hoewel deze problematiek geldt voor alle installaties, focussen we ons in eerste instantie op installaties met een geïnstalleerd vermogen vanaf 100kW.

Gebouwbeheerders zijn tevreden als hun klanten (eindgebruikers) tevreden zijn, wat ons in de categorie hierboven brengt. Zeker in het geval van gezamenlijke stookplaatsen biedt Aqualisys waterzijdige optimalisatie en monitoring diensten aan, al dan niet in samenwerking met een onderhoudsbedrijf.

In grotere gebouwen of openbare instellingen zoals ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen is de technische dienst verantwoordelijk voor de exploitatie van de stookruimte. Ook hier stellen we vast dat het waterzijdig gedeelte van een verwarmingsinstallatie vaak onvoldoende aandacht krijgt, met soms fatale gevolgen als de uitbating niet optimaal verloopt. Aqualisys biedt ondersteunende diensten voor een correct waterzijdig beheer van de HVAC installatie, d.m.v. audits, inspecties, monitoring, herconditionering en onderhoud protocol.

Fabrikanten maken en leveren toestellen en componenten voor de HVAC installatie van gebouwen. Meestal zijn ze echter niet betrokken bij de integratie en het latere gebruik en onderhoud ervan. Doordat de component water met alle onderdelen in het verdeelsysteem in contact komt en zal evolueren afhankelijk van de werkingscondities, oefent deze een belangrijk invloed uit op de deelcomponenten en niet in het minst op de duurste, zijnde de ketel in het geval van een verwarmingsinstallatie. Daarom is het uiterst belangrijk dat gebruikers goed geïnformeerd zijn over het belang van een correct waterzijdig beheer en hydraulische balancering van hun installaties. Aqualisys bouwt mee aan deze weg en assisteert technische diensten van fabrikanten bij het opsporen van problemen en bewaken van de waterkwaliteit en hydraulisch evenwicht in een HVAC installatie.

De componenten van een HVAC systeem worden geplaatst door installatiebedrijven. Een zeer belangrijk onderdeel van de installatie, namelijk water, wordt echter gewoon toegevoegd. Achteraf wordt er niet meer naar omgekeken. De manier waarop de installatie is opgebouwd, de afstelling van de toestellen en het waterzijdig onderhoud doorheen de tijd bepalen de kwaliteit van systeemwater en dus ook de duurzaamheid van de installatie. Bij toepassing van de nieuwste verwarmingstechnologieën is zelfs de vulwater kwaliteit van belang. Een goede opvolging en documentatie van de waterkwaliteit en hydraulische systeemparameters is van primordiaal belang. Het is maar de vraag of dit nog de taak van de installateur is.

Aqualisys begeleidt installatiebedrijven in deze problematiek en biedt merkonafhankelijke, ondersteunende diensten. De totale service voor de eindklant zal hierdoor stijgen. De uiteindelijke factuur daalt door een beter rendement en minder onderhouds- en vervangingskosten. De installateur die deze aanpak behartigt, zal als kwaliteitsspeler uit de hoek komen.


TIP: klik op de titels en lees meer.