Door de analyse van Aqualisys kreeg onze klant een helder inzicht met oorzakelijk verband van het probleem op zijn installatie. Zij doen ook de verdere opvolging van de installatie om het effect van de voorgestelde correcties te controleren.


Marketing is onze business, van HVAC kennen we niets. Door de interventie van Aqualisys besparen we nu enkele honderden euro’s op jaarbasis op onze CV-installatie op kantoor en vermijden we bijkomende defecten.


Wij maken graag gebruik van de audits van Aqualisys om onze installaties waterzijdig te valideren en ons onderhoud bij te sturen. Zo profiteren ook onze klanten van een gezonde en “bewaakte” installatie.


Wij zaten op een nieuwe installatie al na enkele maanden met een gigantisch corrosieprobleem. Aqualisys voerde een audit uit op de installatie en kon de problemen en oorzaken systematisch in kaart brengen. Dit was het begin van de oplossing.


Door de systeem audit van Aqualisys zijn we achter een probleem gekomen, waaraan wij zeker niet gedacht hadden. Gelukkig konden we hierdoor erger voorkomen.


De problemen op onze CV-installatie waren deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven. Door de systematische aanpak van Aqualisys en samenwerking met onze installateur is dat nu allemaal opgelost.


Als onze eindklanten door Aqualisys een goede begeleiding krijgen, profiteren wij als ketelfabrikant onrechtstreeks mee van deze service. Immers, onze ketels worden geïntegreerd in een systeem en dat moet integraal goed functioneren.