Bedrijf

Over Aqualisys®

Moderne verwarmingsinstallatie worden steeds zuiniger, maar hydraulisch ook complexer en in aanschaf duurder. Om deze investering optimaal te beschermen en te laten renderen is het belangrijk dat ook waterzijdig alles in orde is en geoptimaliseerd wordt. Dit is de specialiteit van Aqualisys® – Hydronic Engineering.

Alles begint met een goede waterkwaliteit in de installatie. Hiervoor moet niet alleen de kwaliteit van het vulwater (kalk) gecontroleerd worden, maar ook regelmatig nazicht en waterzijdig onderhoud van de installatie zelf is belangrijk. Helaas wordt daar in de praktijk te weinig aandacht aan gegeven.

Aqualisys is gespecialiseerd in het gezond maken van zieke HVAC installaties (corrosie, kalk, dichtslibben) en het hydraulisch optimaliseren van distributie- en afgiftesystemen. In tegenstelling tot de alom heersende aanpak in de markt doen we niet aan symptoombestrijding, maar richten we ons op het duurzaam inrichten en beheer van deze installaties. Doelstelling is de theoretische rendementen ook in de praktijk om te zetten en u een lange levensduur van uw installatie te bieden. Als adviesbureau en systeemintegrator werken we volledig onafhankelijk van eender welke productaanbieder of installateur.

De naamgeving


In het logo kan je 3 delen onderscheiden:

AQUA : de meeste HVAC systemen gebruiken water rechtstreeks of als tussenmedium voor het warmte- en/of koude transport.

QUALI : wij staan voor kwaliteit in alles wat we doen, zowel de diensten als de eventuele producten die we selecteren

SYS : we bekijken alles op systeemniveau. Het aanbieden van losse componenten behoort niet tot onze scope. Symptoombestrijding is geen optie!

Het geheel levert U een A-Quali-System als distributiesysteem voor uw verwarming of koeling op. Hierdoor zal het totaal rendement van uw HVAC systeem toenemen samen met de duurzaamheid en levensduur.

Systeem denken

Vooral bij het beheer van waterkwaliteit in een gesloten systeem zoals een HVAC installatie is het belangrijk te begrijpen dat het systeem op zich de waterkwaliteit zal bepalen. M.a.w in normale omstandigheden moeten we niet op de waterkwaliteit zelf ingrijpen of het water behandelen, maar wel het concept van de installatie. Als je de VDI 2035 er in detail op naleest, kom je tot dezelfde conclusies.

Daarom is het belangrijk om systematisch systemisch te denken. Volgens deze denkwijze ga je volgens een bepaalde methode uitgaan van het geheel en de interactie van de verscheidene onderdelen en inter-afhankelijkheid begrijpen. Hetzelfde geldt voor de beïnvloeding van de componenten en de opbouw van een HVAC systeem op de centrale component water die instaat voor het energietransport doorheen het systeem.

In ons concept wordt dit duidelijk uitgewerkt in Hydronic System Thinking.

Onafhankelijk

Aqualisys is een volledig onafhankelijk bedrijf. Wij hebben geen enkele band met een producent of product en kunnen daarom een neutrale dienstverlening aanbieden.

Wij vinden het belangrijk niet aan symptoombestrijding te doen, wat bij een product of merk gerelateerde aanpak nogal eens het geval is.

Kwaliteit

In onze adviezen en oplossingen streven we altijd naar de hoogste kwaliteit binnen het beschikbare budget. Om dit te bereiken moeten we soms heel inventief omgaan met bepaalde situaties, maar het in kaart brengen van problemen, oorzaken en verbanden is vaak een eerste stap naar de oplossing.

Het leveren van kwaliteit is uiteindelijk maar een middel om kosten en energie te besparen. Dat moet het uiteindelijke doel zijn. En daar is toch iedereen in geïnteresseerd.

Aqualisys is lid van


Overlegplatform voor energiedeskundigen
www.oved.be

Ten companies – One forum – It’s all about water
www.watercycle.be