WERKMETHODE

Werkmethode Aqualisys®

Vaak wordt er in de techniek in vakjes gedacht. Iedere partij ziet afhankelijk van zijn positie en aanbod het probleem en de oplossing anders, zoals het hem of haar goed uitkomt.
Aqualisys® bekijkt een installatie altijd als een integraal geheel. Door telkens een vaste procedure aan te wenden, geheel of gedeeltelijk, maar altijd in een vast stramien, worden de situaties structureel aangepakt en niet ad-hoc.
Het principe is toepasbaar zowel voor bestaande installaties ter controle en opvolging, probleem installaties, stookplaatsrenovaties als ook bij nieuw te bouwen concepten.
Systeemdenken of Hydronic System Thinking is daarbij een sleutelwoord. Door het systeem als een geheel te bekijken en niet louter te denken vanuit de componenten, kunnen vele problemen vermeden worden. De installatie in z’n geheel wordt performanter en duurzamer.