HVAC-clinic : Vraag en antwoord

Vele gebouwen hebben te kampen met waterzijdige problemen in hun CV-installaties. Dit leidt vaak tot ongemakken, soms zelfs nog erger tot aanzienlijke schade en kosten.

Dikwijls worden deze “symptomen” als normaal ervaren. Men heeft er mee leren leven. Zolang geen ernstige defecten optreden, zal men er niets structureels aan doen. Vaak brengen deze mankementen echter energieverlies met zich mee. En als het dan echt verkeerd gaat, is de installatie dikwijls onherstelbaar beschadigd, met dure herconditionerings- of herstellingskosten. Probleem is dat men niet ziet wat er binnen in de installatie gebeurt.

In de HVAC-clinic zal u binnenkort een overzicht vinden van veel gestelde vragen over waterzijdige problematiek in HVAC systemen en hun respectievelijke antwoorden volgens onze visie.

Zit u dan nog met een concrete vraag of probleem, dan kan u ze hier ook stellen.

Nu al een vraag? Ga naar het contact formulier.