Woon- en zorgcentrum St-Bernardus, Bertem

Voorbereiding van een stookplaatsrenovatie

De campus van het woon- en zorgcentrum St-Bernardus in Bertem bestaat o.a. uit een rust- en verzorgingstehuis, serviceflats, dagverzorgingscentrum, lokaal dienstencentrum en een kinderdagverblijf.
Het RVT (rust- en verzorgingstehuis) is gelegen op een heuvel en heeft 2 stookplaatsen. Eén voor het bovenste gedeelte en een stookplaats beneden in de kelder. Deze laatste werd enkele jaren geleden reeds gerenoveerd. In de bovenste stookplaats worden in 2012 2 van de 3 ketels vervangen, alsook de expansie automaat. De installatie wordt verder uitgebreid met een vacuüm ontgasser en een automatische bijvulling.

Opdracht Aqualisys

Omdat er in het verleden reeds problemen zijn opgedoken met de waterkwaliteit ten koste van de levensduur en rendement van de huidige ketels, wil de technische beheerder zeker zijn dat de juiste handelingen uitgevoerd worden bij de renovatie van stookplaats.

Systeem audit

Tijdens onze audit stellen we vast dat de huidige expansie automaat niet meer aan de eisen voldoet en best dient vervangen te worden.

Bovendien vertoont de microbellenafscheider zeer veel afzettingen aan de automatische ontluchter waardoor een goede werking niet langer kan gegarandeerd worden. Door de grotere statische hoogte van het gebouw kan ook beter gebruik worden gemaakt van een drukstapontgasser, waardoor de effectiviteit van de ontgassingscyclus verhoogd wordt.

Om onoordeelkundig bijvullen van de installatie onder controle te houden, is het aangeraden een automatische bijvulling met ingebouwde controle functie toe te passen. De bijvulleiding wordt voorzien van speciale onthardingspatronen voor het bijvullen van centrale verwarmingsinstallaties. De onthardingscapaciteit van deze patronen kan ingesteld worden op de vullingscontrole unit, zodat de gebruiker tijdig verwittigd wordt wanneer de patronen aan vervanging toe zijn.
De huidige veiligheidskleppen vertonen een grote hoeveelheid uitgeharde zouten, hetgeen erbij duidt dat hier regelmatig installatie water weglekt. Oorzaak is te vinden bij de te klein gedimensioneerde ketelbeveiligingsvaten, die aan vervanging toe zijn.