HUB BRUSSEL

Indijken van corrosie probleem op vernieuwde HVAC installatie bespaart Hogeschool – Universiteit Brussel duizenden euro’s.

Net zoals Aqualisys is de HUB een uniek concept. Het is een hogeschool en universiteit samen. Hogeschoolstudenten aan de HUB volgen daardoor voor sommige vakken dezelfde lessen als de universiteitsstudenten en omgekeerd. Nergens in België is er een instelling waar je zowel hogeschooldiploma’s als universitaire diploma’s kan halen. De HUB is het resultaat van het samengaan van verscheidene gerenommeerde instellingen en een universiteit. Dat maakt dat ze al jarenlang ervaring hebben met een stevige reputatie op het vlak van opleidingen en begeleiding.

Voor hun huisvesting koos de HUB voor een vernieuwbouw. Een bestaand hoofdkantoor van een bank werd hiervoor volledig ontmanteld en opnieuw ingericht. Ook voor het HVAC gedeelte werd een nieuwe stookplaats en distributie netwerk opgezet.
Door de gefaseerde indienststelling van de verwarmingsinstallatie tijdens de vernieuwbouwfase werden reeds na het eerste jaar aanzienlijke corrosieproblemen vastgesteld in de verwarmingsinstallatie. Deze gaven oa. aanleiding tot de verstopping en vervanging van 400 regelventielen en het doorroesten van enkele radiatoren in de sanitaire gedeelte.

Opdracht Aqualisys

In eerste instantie werd aan Aqualisys gevraagd een doorgedreven studie te maken van de oorzaak van het probleem en in een expertise rapport oorzaak – gevolg – oplossing uit te werken, zodat dit ook begrepen kon worden door niet specialisten..

Projectmanagement en oplossing

Aqualisys voerde een doorgedreven onderzoek uit van zowel de opbouw van het systeem, de gebruikte componenten, wateranalyse, gebruik en beheer van het systeem, als component onderzoek in een gespecialiseerd labo. Het toepassen van het gestructureerde Hydronic System Thinking als werkmethode bleek hierbij een cruciaal item.

In een expertise verslag werd oorzaak-gevolg en oplossing duidelijk aan alle betrokken partijen uit de doeken gedaan.

Aqualisys werkte verder voor de HUB een opvolgings- en conditioneringsprotocol uit. Samen met de technische dienst wordt de installatie gemonitord en worden op regelmatige tijdstippen inspecties uitgevoerd, zodat de installatie waterzijdig nu onder optimale omstandigheden kan blijven werken.