AZ Diest

Optimalisatie van de systeemwaterkwaliteit van de verwarmingsinstallatie tijdens de uitbreiding en vernieuwing van de dienst materniteit.

De afdeling materniteit werd gerenoveerd en uitgebreid met o.a. een vernieuwing van de distributie collector voor de centrale verwarming.

Tijdens de renovatie werd vastgesteld dat één van de ketels een lek vertoont waardoor de installatie druk verliest.

Aqualisys audit

Tijdens de audit van Aqualisys worden de verscheidene deelaspecten die bijdragen tot waterkwaliteit in een gesloten systematisch onderzocht en in kaart gebracht. Achtereenvolgens worden de gebruikte materialen, de expansievaten, de ontluchters en microbellenafscheiders, de bijvulapparatuur en de afstelling van deze apparaten onderzocht.

Een verkeerde instelling van de voordruk van de expansievaten bleek de hoofdoorzaak te zijn van de overmatige zuurstofopname in de installatie. Deze zuurstof is op haar beurt de drijfveer voor de corrosie in de warmtewisselaar van de ketel, waardoor het lek ontstaan is.

Oplossing

Samen met een gespecialiseerde firma werd de instelling van de expansievaten in orde gebracht. Aqualisys schreef een opvolgings- en onderhoudsprotocol uit om de installatie met het oog op een optimale waterkwaliteit verder op te volgen en te bewaken.